REUNIÓ DE COORDINACIÓ DELS NOSTRES EQUIPS DIRECTIUS

CSFANoticias home

Els equips directius de les nostres escoles a Mallorca (Palma, Manacor, Muro, Sa Pobla i Son Servera) han mantingut una reunió de coordinació a la qual s’han tractat importants punts relatius al projecte educatiu dels Centres Sant Francesc d’Assis.

Un dels aspectes analitzats ha estat Pla d’Unificació de la línia estratègica d’Educació Primària, una de les iniciatives pedagògiques més importants que estan liderant els nostres centres en el present curs escolar.

Així mateix, en aquest encontre també s’ha debatut el Pla de Formació del professorat, un altre dels pilars fonamentals per als CSFA, convençuts de la importància de la formació contínua dels seus claustres per a que els nostres professors i professores tinguin la millor preparació per impartir una educació integral i de qualitat.

Els equips també van debatre un tercer pla, el de Comunicació, amb el qual es vol donar un impuls a la interrelació i participació entre els CSFA i la comunitat educativa.