Cada centre compta amb diferents tipus de serveis segons les necessitats de l’alumnat allà a on estan ubicats: menjador, activitats extraescolars, gabinet psicològic o activitats extraescolars, entre d’altres.

Aquí pots accedir-hi a la informació dels centres de Palma, Manacor, Muro,
Sa Pobla, Son Servera y Ciudad Real