GRECS

CSFANoticias home

Els Grups de Reflexió i Compromís Social, GRECS, és una iniciativa dels Centres Sant Francesc d’Assis per crear comunitat entorn la realitat educativa dels centres, incloent persones de l’entorn més proper que, tot i no estar directament vinculats, volen participar de diferents maneres, a través del voluntariat.

Una part important de la tasca que duen a terme els GRECS és el reforçament escolar que, fora de l’horari lectiu, duen a terme per tal de recolzar els alumnes que puguin necessitar una ajuda extra per el bon desenvolupament dels seus estudis.

Un altre tipus de voluntariat és amb les persones majors, amb visites periòdiques a residències de fent gran per compartir el que per a ells és un dels majors tresors: una estona de companyia i atenció.

Així mateix, també s’impulsen iniciatives destinades a les famílies dels nostres alumnes com reunions de debat, xerrades, etc.

Familiars d’alumnes, veïns de l’escola, ex alumnes i qualsevol persona que s’hi vulgui afegir a la gran família CSFA, estan convidats a participar en aquesta iniciativa i enriquir la nostra comunitat amb la seva contribució activa.